Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri

Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri

 

Mu by’ukuri nta yindi mbuto yaruta indimu, yo nkuru mu kurwanya uburozi bwo mu mubiri. Mu gihe umubiri uhindaguritse bitewe n’ibihe, indimu ifasha gusukura umubiri wawe ikuramo imyanda itandukanye ukumva umerewe neza, cyane cyane mu gihe cy’ubukonje bukabije. 
Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri 
Iyo umwijima wawe udakora nk’uko bikwiye, wibasiwe n’ingaruka z’ubukonje, wakiriye amafunguro akungahaye ku mavuta, cyangwa wakiriye ibisindisha, nta kindi wakwifashisha ngo ukire uretse umutobe w’indimu. (...)

Kimwe n’amaronji, mandirine, pamplemousse n’ibindi, indimu ikungahaye kuri vitamine C ikaba ifite akamaro kanini karimo kurinda uturemangingo (cellules) tw’umubiri w’umuntu. 
Usibye vitamine C, indimu ikungahaye kandi mu ntungamubiri za potassium, acide folique, calcium, thiamine, niacine, vitamine B6, phosphore, magnésium, cuivre, riboflavine, acide pantothénique n’izindi. Hamwe no kuba ifite intungamubiri zitandukanye, indimu ishobora kwifashishwa mu buzima busanzwe ku tuntu akenshi abantu (...)

Usibye vitamine C, indimu ikungahaye kandi mu ntungamubiri za potassium, acide folique, calcium, thiamine, niacine, vitamine B6, phosphore, magnésium, cuivre, riboflavine, acide pantothénique n’izindi.

Hamwe no kuba ifite intungamubiri zitandukanye, indimu ishobora kwifashishwa mu buzima busanzwe ku tuntu akenshi abantu tudafitiye amakuru. Hari imimaro itanu yashyizwe ahagaragara indimu ishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi.

 

 

Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri

1. Indimu ibuza ibiribwa bihase kugira ibara ryirabura

Iyo wahase imbuto zitandukanye nka Pomme, avoka, cyangwa se ibiribwa bisanzwe nk’ibirayi, amashu n’ibitoki, nyuma y’iminota mike bigenda bifata ibara ry’umukara. Ibi biterwa n’uko umwuka uba wakoze akazi kawo ukabyara ingesi iyo uhuye n’ibigize izo mbuto n’ibiribwa kimwe k’uko iyo uhuriye n’amazi ku cyuma bigenda.

Ubutaha nubihata uzabitonyangirizeho umutobe w’indimu ntibizasa umukara.

2. Indimu itera akanyamuneza

Ubushakashatsi bwagaragaje ko zimwe mu ntungamubiri zigize ibishishwa by’indimu, zibasha gukorana n’amarangamutima y’umuntu bityo bikamutera akanyamuneza. Uburyo bwiza bwo kugiramo akanyamuneza gaturutse ku ndimu ni ukuyinywa mu cyayi wayishyiranyemo n’ibishishwa byayo.

3. Indimu isibanganya inkovu

Ahanini ni inkovu ziterwa n’uduheri. Indimu ibasha kwica udukoko (bacteries) dutera ibiheri ari natwo dutura ku ruhu tukazana inkovu. Ushobora kwihanaguza umutobe w’indimu aho ufite inkovu cyangwa se ukawumena mu mazi uri bukarabe ahari ikibazo.

4. Indimu ihashya umwuka mubi w’ibirenge

Nk’uko twabivuze haruguru, indimu ibasha kwica udukoko dutera ibibazo bitandukanye ku mubiri w’umuntu. Niba ufite ikibazo cyo guhumura nabi mu birenge, jya ufata santilitiro 6 z’amazi ushyiremo umutobe w’indimu imwe nini uyakarabe ku birenge kandi ubikore buri munsi ku minsi ibarirwa ku byumweru bibiri (nibishira utarakira, uzakomeze) uzaca ukubiri n’ikibazo cyari cyarakuzengereje.

Kuri iki kibazo, inzobere mu by’ubuzima zinatanga inama yo gushyira inkweto mu isashi ubundi ukazibika muri Firigo kuko iyo zinuka bucya zarekeye aho kandi bigafasha ibirenge bizisubiyemo koroherwa.

5. Indimu isubiza ubushyashya salade yawe

Reti (laitue), amashu, cyangwa se ibindi biribwa bifite amababi (cyane cyane ibyifashishywa mu gukora salade), iyo byabitswe igihe muri firigo bitakaza amazi, bigasa n’ibyumagaye, byashaje cyangwa se byanambye.

Aha rero indimu ishobora kugufasha kubigarurira ububisi. Shyira amazi akonje mu gikoresho (igisorori, isafuriya) hanyuma uyavange n’indimu, rambikamo ya mababi yashaje wongere ubishyire muri Firigo. Nyuma y’iminota mike ya mababi uzasanga ameze nk’uko wayahashye ari.

Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri

Indimu nk’umuti w’uburozi mu mubiri

Iyo umwijima wawe udakora nk’uko bikwiye, wibasiwe n’ingaruka z’ubukonje, wakiriye amafunguro akungahaye ku mavuta, cyangwa wakiriye ibisindisha, nta kindi wakwifashisha ngo ukire uretse umutobe w’indimu.

Indimu ibasha kandi gucagagura ibinure biri mu mubiri w’umuntu igihe ayiriye ndetse ikanakura mu mubiri imyanda y’ibinure, bigafasha amafunguro kwakirwa neza mu mubiri.

Indimu ibasha kurwanya ingaruka mbi ziterwa n’amafunguro afite aside ndetse no kugira iseseme. Ibi bishobora kumvikana nk’ibitangaje, ariko indimu ibasha kurwanya ubwinshi bwa aside yo mu mubiri, kuko indimu yifitemo umwunyungugu wa Potasiyumu utuma aside ibasha guhindurwamo citrate, ibi bikaba byorohereza igifu gukora neza umurimo wacyo wo kugogora amafunguro.

Umutobe uturuka ku ndimu urwanya ubwinshi bwa aside mu mubiri, ikorohereza itembera ry’amaraso mu mubiri, ndetse ikanafasha mu kurwanya iseseme, cyane cyane cyane iterwa no gutwita. Birahagije kwifashisha indimu ifunguye mu kirahure cy’amazi.

Indimu kandi igira umwuka mwiza cyane uturuka ku gishishwa cy’icyuma, burya uko ukwirakwira mu kirere nawo ugira akamaro n’umwuka wayo wihariye, ufite vitamini C ifasha mu kubaka umubiri w’umuntu.

Indimu ni umuti w’uturwara duto. Ushobora no kuyifashisha mu gukanda umubiri (massage) nk’igihe wagize amavunane.

Ishobora kandi gukoreshwa mu kwirukana udusimba twa bagiteri mu mazi cyane cyane ayo kunywa, cyangwa se umuntu yumva arwaye nk’ibicurane bikiri bishya ( bicyandura), umwuka w’indimu ushyizwe mu mazuru nawo ni umuti wabyo.

Ibitekerezo (0)

Andika Icyo Ubivuga Ho